Diskové aplikátory

Email
Aplikator 03 Resize6
Výrobca:AGROSTAR
Popis

Sú určené pre aplikáciu močovky do pôdy. Prednosťou tejto aplikácie je jej zamedzenie úniku čpavku. Diskové aplikátory sú náročné na silu a veľkosť hydraulických prvkov a tiež na veľkosť ťažného prostriedku vzhľadom k odporu pôdy, zvlášť pri suchom období. Sú ovládané hydraulicky z kabíny vodiča ťažného prostriedku.