Fekálne aplikátory

S odvozom močovky je úzko spätá aj ich aplikácia. Stále prevláda u množstva poľnohospodárskych podnikov dojem, že močovka je obtiažny odpad s problematickým odvozom. Pritom močovka produkovaná v prevádzkach živočíšnej výroby je vlastne veľmi hodnotný vedľajší produkt, ktorý v správnom období a aplikovanom množstve zaručuje vysoký hnojací účinok, ktorý je plne porovnateľný s priemyselnými hnojivami.

Poľnohospodárske podniky, ktoré produkujú väčšie množstvo močovky, by mali z finančných dôvodov používať vlastnú aplikačnú techniku, ktorá šetri pôdu, životné prostredie a nepoškodzuje rastliny.

Výsledok 1 - 3 z 3

Fekálne aplikátory

Diskové aplikátory

Detaily produktu

Hadicové aplikátory

Detaily produktu

Radličkové aplikátory

Detaily produktu