ZP 5 - 010 MIŠAK

Email
Misak 01 Resize
Misak 02
Misak 03
Výrobca:STS Olbramovice
Popis

Okamžité zvýšenie produktivity, úspora nákladov, energie, šetrnné miešanie, rýchla návratnosť investície a prijateľná cena. To všetko sú rozhodujúce argumenty, ktoré hovoria pre túto voľbu.

Jednotlivé typy:

  • MIŠAK - objem 9,5m³
  • MIŠAK 2 - objem 8m³
  • MIŠAK F - objem 9,5m³ s vyberaciou frézou
  • MIŠAK 2F - objem 8m³ s vyberaciou frézou
  • MIŠAK 2N - objem 8m³ s hydraulickým nakladačom

Všetky typy sú vybavené tenzometrickou elektronickou váhou. Na prianie je možné dodať aj bez váhy.

Použitie

Miešací kŕmny voz MIŠAK je určený pre prípravu zmesných kŕmnych dávok z drtených, sypkých, rezaných a tekutých krmív pre hydinu, prasce atď. Ďalej je možné ho použiť pre prípravu luhovaného obilia SODAGRAIN, pre miešanie kŕmnych zmesí, prípadne ako miešadlo pre prípravu zahradníckych substrátov. (Z hľadiska kvalitného premiešania zmesi je nutné, aby objemné krmivá boli rezané na max. dĺžku 150 mm, pretože stroj nie je vybavený aktívnym rezaním.) Z krmivárskeho hľadiska je toto veľkou výhodou vozidla, pretože krmivo nie je pri miešaní nadmerne drtené a v kŕmnej zmesy je zachovaná veľmi dôležitá štrukturálna vláknina. Táto výhoda sa ešte zvýrazní, pokiaľ sú do kŕmnej dávky použité zelené krmivá a krmivá s nižším obsahom sušiny, napr. mláto, repné odkrojky a pod.

Nakladanie

Pre plnenie miešacieho vozu je možné využitie rôznych strojov a zariadení (nakladače, násypky, nahrňovacie rampy, frézové vyberače a vykusovače siláže a iné) MIŠAK F a MIŠAK 2F je vybavený vlastnou vyberaciou frézou. MIŠAK 2N má v zadnej časti vozu namontovaný hydraulický nakladač, ktorý je poháňaný z hydraulického okruhu traktora.

Elektronická váha

Jednotlivé komponenty miešanej kŕmnej zmesy sú odvážané elektronickou tenzometrickou váhou, ktorá je štandardnou súčasťou vozu. Impulzy pre váhovú jednotku dodávajú 4 tenzometre, umiestnené na ráme podvozku, každý s váživosťou 5 000 kg. Tým je zaistená vysoká odolnosť váhy i pri jazde v ťažkom teréne. Do pamäti váhovej jednotky je možné predvoliť 10 receptúr s 6 komponentmi. Údaje je možné do váhovej jednotky zadávať pomocou klávesnice na jednotke alebo diaľkovým ovládaním z miesta vodiča traktora. Jednotka je taktiež vybavená čipom na prenos údajov pre ďalšie spracovanie na PC. Váha má rovnako zvukové a optické signalizačné zariadenie, ktoré je uvedené v činnosti tesne pred ukončením nakladania komponentu (cca 10% hmotnosti). Váhová jednotka je napájaná z elektroinštalácie traktora.

Miešanie

Miešanie je zaisťované hrabľami a bočným vynášacím šnekom, ktoré pracujú súčasne. Prehadzovaním materiálu a jeho sústavným obehom od prednej k zadnej stene vane a šnekom naspäť dochádza i k rýchlemu a dokonalému premiešaniu zmesy, pri veľmi nízkej spotrebe energie. Ako ťažný prostriedok postačí traktor s min. výkonom 41 kW. Uzatvorená miešacia vaňa dovoľuje plne využiť deklarovaný objem vozu.

Dávkovanie

Množstvo vykladaného materiálu sa reguluje veľkosťou otvorenia vyprázdňovacieho otvoru a rýchlosťou jazdy. Pri nízkej rýchlosti docielime vyššie dávky, pri vyššej rýchlosti je tomu naopak. Vykládku kontrolujeme na displeji elektronických váh, kde je navolené množstvo v kg, ktoré chceme vydať. Tesne pred ukončením vykládky zvolenej dávky (10% hmotnosti) sa uvedie do činnosti zvukové i svetelné signalizačné zariadenie, čo upozorňuje, že vykládka požadovanej dávky je na konci.

Špecifikácia

Produktový leták