Radličkový kyprič - Finišer F1

Email
F1a
Výrobca:SMS CZ Rokycany
Popis

Je náradie pre plytké a stredné hlboké spracovanie pôdy.

Kombinácia pracovných orgánov a ich usporiadanie umožňujú využiť efektívne využiť náradie i pri prvom spracovaní pôdy v minimalizačných technológiách, kde sa predpokladá zvýšený podiel rastlinných zvyškov.

Hĺbka spracovania radličkovej sekcie sa zoraďuje na pojazdovej náprave, prípadne na drobiacom valci a závese traktora. Dlátové radlice majú osový rozstup 25 cm a sú rozmiestnené v 4 radoch. Vysoká tuhosť pružných stĺpic a hmotnosť stroja umožňujú spracovávať pôdu až do hĺbky 20 cm pri prvom prejazde v priemerných podmienkach.

Predná disková sekcia je plynule výškovo nastaviteľná voči sekcii dlátových radlíc pomocou hydraulického valca. Jej plné nasadenie sa odporúča v predsejbovej príprave, kedy zaisťuje kvalitné spracovanie celého profilu. Naopak pri spracovaní po zbere úrody je ju možné zapojiť len pre spracovanie rastlinných zvyškov.

Smyková lišta, ktorá urovnáva spracovaný povrch je polohovateľná výškovo i pracovným uhlom a je zavesená na nosníku drobiaceho a oporného valca. Ten je v štandardnom prevedení pneumatikový.

Špecifikácia

Produktový leták