Radličkový kyprič - Finišer F2x

Email
F2a
F2b
Výrobca:SMS CZ Rokycany
Popis

Finišer F2 konštrukčne vychádza z F1 a základnou jeho odlišnosťou je to, že má iba jeden rad diskov v diskovej sekcii. Tie sú potom rozmiestnené tak, že pracujú presne v osi medzi stopami dvoch susedných dlátových radlíc. Ich funkciu je predovšetkým spracovanie rastlinných zvyškov, čím zlepšujú ich priechodnosť strojom. Nasadenie diskov je dôležité aj pri plytkom spracovaní pôdy, kedy spolu s dlátovými radlicami je dosiahnutá osová vzdialenosť pracovných orgánov 120 mm a aktívne spracovanie tak pokrýva celý spracovaný profil ornice. V štandardnom prevedení tvorí zadný pech tzv. doubledisc (DD), ktorý je veľmi odolný a účinný aj pri spracovaní najťažších pôd. Môže byť však použitý aj iný valec.

Špecifikácia

Produktový leták