Radličkový kyprič RKLLx

Email
Rkllx1 Resize
Rkllx2
Výrobca:SMS CZ Rokycany
Popis

Základné prevedenie radličkového RKLLx (s istením radlíc strižným kolíkom) a RKLLxS (s pružným istením) je tvorené pevným alebo hydraulicky sklopným rámom s troma radmi radlíc (podľa výberu buď dlátové alebo šípové) s osovým rozstupom 22,50 cm. Rovnajúca lišta je vytvorená na princípe pružného smyku s perami Ø 12 mm a drobiaci valec je prútový. Možné je však použiť akýkoľvek druh valca, ktorý vyrába výrobca.

Špecifikácia

Produktový leták