Radličkový kyprič RKx

Email
Rkx Resize
Rkx 1
Rkxl 2
Výrobca:SMS CZ Rokycany
Popis

Základné prevedenie typu RKx a RKxP (s pružným uložením stĺpice) je tvorené pevným alebo hydraulicky skladaným rámom, osadeným dvoma radami delených šípových radličiek s roztečou 40cm, jednou radou vyrovnávacích tanierov a oporným drobiacim prútovým valcom, ktorý môže byť aj špirálový hrebeňový či iný. Pracovná hĺbka je 8-12 cm. Systém odpruženia stĺpic je zrejmý z obrázku a umožňuje rýchle vyhĺbenie radličky pri zachytení prekážky. Čapy pružiacej jednotky sú vo výmenných púzdrach a sú doplnené o maznicu. Systém odpruženia umožňuje plynulú zmenu uhlu radličky.

Prídavné zariadenia:

  • Prídavné kopírovacie kolesá - montujú sa pomocou strmeňov na prednom nosníku rámu.
  • Elektrická odstredivá sejačka na siatie "na široko".
  • Na zvláštne prianie je možné osadiť aj iné typy oporných valcov.
Špecifikácia

Produktový leták