Hákový kontajnerový nosič typ CS.NH 8V

Email
Cs Nh 8v Resize
Výrobca:ČSAO
Popis

Vlastná konštrukcia nakladača je tvorená hlavným rámom, vyklápacím rámom, výklopným ramenom a výsuvným ramenom s hákom.

Hlavný rám tvorí základnú časť nakladača. Na ňom sú namontované všetky ostatné časti. Je pripevnený na rám vozidla tak, aby naložený kontajner primerane zaťažoval nápravy vozidla. Je zvarený z oceľových profilov.
Výklopný rám je zvarený z oceľových profilov a pomocou čapov otočne uložený na hriadeli v zadnej časti hlavného rámu. Nosný hriadeľ je ukončený vodiacimi kladkami.

Výklopné rameno tvorí zvarenec skriňovej konštrukcie a pomocou čapu je kyvne uložený vo výklopnom ráme. Po stranách sú pripevnené hydraulické valce a vyklápanie rámu a ramena vo vnútri skrine je uložené hydraulicky ovládané posuvné rameno.

Posuvné rameno je zvarenec skriňového profilu tvaru L zakončený závesným hákom. Závesný hák slúži k zachyteniu kontajneru. Posuv ramena vo výklopnom ramene vykonáva hydraulický valec posuvu.

Hydraulický obvod nakladača je tvorený nádržou hydraulického oleja, hydraulickým čapom, rozvádzačom, hydraulickými valcami, tlakovým filtrom a rozvodovým potrubím.

Nádrž hydraulického oleja je osadená teplomerom, olejoznakom, vratným olejovým filtrom, nalievacím hrdlom a príslušnou armatúrou. Olejový filter na spätnom vedení oleja je vybavený tlakomerom signalizácie miery znečistenia filtra. Nalievacie hrdlo so štítkom zachytávajúcim hrubé nečistoty, uzatvorené zátkou pre vypúšťanie alebo odkalenie olejovej nádrže.

Hydraulické čerpadlo je poháňané motorom vozidla. Je umiestnené na skriňu pomocného náhonu prevdovky. Elektropneumatické ovládanie radenia pohonu čerpadla je obsluhované pomocou elektrického spínača umiestneného v kabíne vozidla. Spínač je doplnený signalizačným kontrolným svetlom.

Rozvádzač zaisťuje prívod tlakového oleja k jednotlivým hydraulickým valcom a odvod spätného oleja do nádrže hydraulického oleja. Je ovládaný mechanicky pákami a pokiaľ je inštalovaný ovládač v kabíne vodiča tak aj pomocou pneumatických alebo elektromagnetických ventilov.

Hydraulické valce sú na hlavnom ráme a vo výsuvnom ramene otočne uložené na čapoch a sú osadené bezpečnostnými ventilmi a hydraulickými zámkami. V prípade prerušenia hydraulického obvodu je zabránené pádu kontajneru.

Rozvodné vedenie hydraulického oleja vysokotlakého a nízkotlakého okruhu je tvorene potrubím a hadicami vrátane príslušných spojovacích prvkov a armatúr.

Pneumatický obvod nakladača je napojený na pneumatický rozvod podvozku vozidla. Je tvorený zostavou pneumatických ventilov, ktoré slúžia k priamemu ovládaniu funkcií hydraulického rozvádzača - pokiaľ je inštalovaný ovládač v kabíne vodiča.

  • kapacita nakladania 8 000 kg
  • dĺžka kontajneru 4 000 - 5 000 mm
  • maximálny pracovný tlak 270 bar
  • odporúčané otáčky čerpadla hydraulického oleja 900 ot./min.
  • objem olejovej nádrže 70 l
  • ovládanie z kabíny
  • zadné blatníky
Špecifikácia

Produktový leták