Ramenový kontajnerový nosič typ CS.NR 10V na podvozok GS

Email
Cs Nr 10v Resize
Výrobca:ČSAO
Popis

Vlastná konštrukcia je tvorená plošinou, hlavnými ramenami, výsuvnými ramenami, otočnými hákmi, výsuvnými podperami a reťazovými závesmi.

Plošina je tvorená zváraným samonosným rámom a podlahovým plechom, ktorý slúži ako ložná plocha pre prepravu kontajneru. Plošina je cez pomocný rám uchytená k šasi vozidla spôsobom popísaným výrobcom šasi. Na plošine sú pevné bočné dorazy a prestaviteľné predné dorazy, ktoré zabraňujú posunu kontajneru dopredu (pri brzdení vozidla) a do strán (pre prechádzaní zákrutami).
Hlavné ramena sú zvarované rámové konštrukcie hexagonálneho tvaru a sú otočne uložené na plošine. Pohyb ramien zaisťujú hydraulické valce a synchronizáciu ich chodu zabezpečuje torzná tyč. Ramena prevádzajú pomocou reťazových závesov dvíhanie a spúšťanie kontajneru.

Výsuvné ramena sú klzne uložené a vedené v hlavných ramenách a sú ovládané hydraulickými valcami. Na konci výsuvných ramien sú prizvárané závesové čapy.

Háky su otočne uložené na torznej trubke ramien a slúžia k zachyteniu kontajneru pri jeho vyprázdňovaní. Háky sú opatrené poistkami, ktoré zabraňujú vypadnutiu kontajneru.

Výsuvné opery sú klzne uložené a vedené v konštrukcii plošiny a sú ovládané hydraulickými valcami. Slúžia ako pery pri manupulácií s kontajnerom a zaisťujú stabilitu celého vozidla. Výsuv každej opery je nezávislý a umožňuje vyrovnanie vozidla pri nerovnom teréne.

Reťazové závesy sú tvorené vahadlom otočne uloženým na výsuvných ramenách a reťazoch, ktoré slúžia k zaveseniu kontajneru.

Hydraulický obvod je tvorený nádržou hydraulického leja, hydraulickým čapom, rozvádzačom, hydraulickými valcami, tlakovým filtrom a rozvodovým potrubím.

Nádrž hydraulického oleja je osadená teplomerom, olejoznakom, vratným olejovým filtrom, nalievacím hrdlom a príslušnou armatúrou. Olejový filter na spätnom vedení oleja môže byť vybavený tlakomerom signalizácie miery znečistenia filtra. Nalievacie hrdlo so štítkom zachytávajúcim hrubé nečistoty, uzatvorené zátkou umožňujúce filtráciu nasávaného vzduchu je umiestnené v hornej časti nádrže. Dolná časť nádrže je osadená výpustnou armatúrou prívodu hydraulického oleja k hydrogenerátoru s uzatváracím guľovým ventilom, výpustnou zátkou pre vypustenie alebo odkalenie olejovej nádrže.

Hydraulické čerpadlo je poháňané motorom vozidla. Je umiestnené na skrini pomocného náhonu prevodovky. Elektropneumatické ovládanie radenia pohonu čerpadla je obsluhované pomocou elektrického spínača umiestneného v kabíne vozidla. Spínač je doplnený signalizačným kontrolným svetlom.

Rozvádzač zaisťuje prívod tlakového oleja k jednotlivým hydraulickým valcom a odvod spätného oleja do nádrže hydraulického oleja. Je ovládaný mechanicky pákami a pokiaľ je inštalovaný ovládač v kabíne vodiča aj pomocou pneumatických alebo elektromagnetických ventilov.

Hydraulické valce sú na plošine, v ramenách a operách otočne uložené na čapoch. Sú osadené bezpečnostnými ventilmi a hydraulickými zámkami. V prípade prerušenia hydraulického obvodu je zabránené pádu kontajneru.

Tlakový filter hydraulického oleja je zaradený do tlakového vedenia medzi hydrogenerátor a hydraulický rozvádzač. Môže byť vybavený optickým čidlom znečistenia filtračnej vložky.

Rozvodové vedenie hydraulického oleja vysokotlakého a nízkotlakého okruhu je tvorené potrubím a hadicami vrátane príslušných spojovacích prvkov a armatúr.

Pneumatický obvod ramenového nakladača je napojený na pneumatický rozvod podvozku vozidla. Je tvorený pneumatickým valcom s ventilmi určenými k ovládaniu hákov a pokiaľ je nainštalovaný ovládač v kabíne vodiča aj zostavou pneumatických ventilov, ktoré slúžia k priamemu ovládaniu funkcií hydraulického rozvádzača.

Elektrický obvod ramenového nakladača o napätí 24V je pripojený k elektrickému okruhu podvozku. Je tvorený obvodom elektropneumatického ventilu pneumatického valca ovládania polohy hákov a pokiaľ je nainštalovaný ovládač v kabíne vodiča aj obvodom ovládača.

  • nastaviteľné vysokopevné reťaze so skracovačmi a závesnými členmi SIKA
  • vystuženie podlahy a odvodnenie rozvádzača
  • dva háky s poistkami pre zachytenie kontajneru
  • ovládanie nakladača z ľavej strany vozidla
  • zrychľovacia sekcia pre rýchle odklopenie ramien
  • samostatné ovládanie výsuvných podpier
  • preumatický valec ovládania zaisťovacích hákov
  • elektrovýbava a dovybavenie nástavby podľa vyhlášky 12 V
  • umiestnenie olejovej nádrže v prednej časti
Špecifikácia

Produktový leták