Zberacie vozy T-127 URSUS

Email
Zberaci Voz T 127 Ursus
Popis

Zberací voz T-127 URSUS je stroj na nakládku, prepravu a stohovanie takých materiálov, ako sú seno a slama, ktoré sú spracované do formy balíkov. Obsluha stroja je úplne zautomatizovaná. Pomocou ovládacieho panelu, ktorý sa nachádza v traktore,  ovláda vodič traktora stroj. Zberací voz na balíky T – 127 vyžaduje príkon traktora minimálne 50 kW/68 HP a výkon hydraulického čerpadla traktora minimálne 35 L/min, prípustné vertikálne zaťaženie spodného závesu pri preprave je 13,5 kN (1290 kg).

Špecifikácia

Produktový leták