ZDT

Mega 18 - korba vaňová jednostranná

Preprava komodít ako obilia, siláže,...

Detaily produktu

PRÍVES PS 5.3

využíva sa na prepravu komodít

Detaily produktu

Grand Super - podvozok

Univerzálny nosič pre rôzne druhy...

Detaily produktu

Mega 20 - korba dvojstranne sklápaná

Preprava komodít ako obilia, siláže,...

Detaily produktu

NÁVES NS 6

využíva sa na prepravu komodít

Detaily produktu

Mega 13 - podvozok

Ide o univerzálny nosič pre rôzne druhy...

Detaily produktu

Mega 25 - korba vaňová jednostranná

Preprava komodít ako obilia, siláže,...

Detaily produktu

Mega 18 - podvozok

Ide o univerzálny nosič pre rôzne druhy...

Detaily produktu

Mega 33 – vaňová korba jednostranná

Dozadu sklápaná vaňa.

Detaily produktu

Strana 1 z 5