Navijaky 3001

Spoľahlivý lesný navijak s ťažnou silou 3 tony je vhodný pre menšie ťažné práce. Je určený pre montáž na trojbodový záves traktora s výkonom od 22 kW. Navijak je ideálny pre malé traktory alebo malotraktory.

Jednoduchá konštrukcia navijaku sa jednoducho ovláda a udržiava, primeraná kapacita bubna umožňuje použiť rôzne laná v rozdielnych dĺžkach. Ovládanie funkcie lana umožňuje pracovať s navijakom z kabíny traktora alebo z bezpečnostnej vzdialenosti. Všetky navijaky sú vyrobené zo špeciálneho materiálu Raex – Multistahl a zodpovedajú európskym predpisom EG, podľa ktorých je prideľované označenie CE.

ťažná sila:   3  t 

požadovaný výkon traktora:  30 – 50  PS