FINANCOVANIE

Využite výhody našich finančných služieb:

Keďže na kúpu nového stroja je potrebný väčší objem finančných prostriedkov a s tým spojené vedľajšie finančné náklady, ponúkame Vám možnosť v spolupráci s niekoľkými renomovanými finančnými spoločnosťami využitie výhodných finančných služieb. Každému zákazníkovi vieme vypracovať individuálnu ponuku ako aj vieme prispôsobiť splátky jeho potrebám.

Na všetky dodávané stroje vrátane príslušenstva Vám vieme ponúknuť úver, finančný ako aj operatívny leasing vrátane splátkového predaja. Nakoľko každá podnikateľská činnosť je spojená s určitým rizikom, je účinnou ochranou kvalitné poistenie.

Partnerské finančné spoločnosti:

ČSOB Leasing a.s.,
VÚB Leasing,  Unicredit Leasing

Financovanie strojov a zariadení je určené pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov.

Podmienky Finančný lízing Spotrebný úver
Doba splácania od 36 do 72 mesiacov od 6 do 60 mesiacov
1. zvýšená splátka/splátka platená zákazníkom 10 %- 50 % z OC 10 %- 50 % z OC
Frekvencia splácania mesačné / kvartálne, ako aj nerovnomerné sezónne splátky mesačné / kvartálne splátky, ako aj nerovnomerné sezónne splátky

Výhody:

Finančný lízing: Spotrebný úver:
  • možnosť skrátiť odpisovanie stroja na 36/44/87 mesiacov podľa odpisovej skupiny
  • zákonom nelimitovaná (variabilná) doba splácania
  • možnosť užívať stroj bez toho, aby ste mali k dispozícii celú hotovosť
  • zákazník je majiteľom vozidla od začiatku trvania zmluvy
  • šetrí likvidné prostriedky, ktoré môžete využiť na ďalšie investície
  • možnosť financovať stroje a zariadenia, na ktoré je súčasne poskytnutý nenávratný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ

Úver:

V súčasnej dobe sa jedná o najviac používaný produkt z hľadiska financovania strojov a príslušenstva. Výhodou toho produktu je, že zákazník je majiteľom stroja a môže stroj odpisovať. Táto forma financovania vyhovuje pre nákup strojov s dotáciou napr. z eurofondov, kedy zákazník musí byť vlastníkom stroja. Ďalšou nespornou výhodou je, že je možné stroj kedykoľvek predať formou prevodu úveru. Najčastejším typom úveru je úver, kde zákazník zaplatí len DPH, ktoré si následne odpočíta a doba financovania je v rozmedzí od 36-60 mesiacov. Úver sa dá kedykoľvek doplatiť.

Finančný leasing:

Dnes už menej používaný produkt z dôvodu nutnosti trvania zmluvy. Doba trvania nájmu je najmenej 60% doby odpisovania stanovenej zákonom pre jednotlivé odpisové skupiny. Výhody finančného leasingu spočívajú v požiadavke na nízku mimoriadnu splátku (akontáciu), väčšinou postačí 10 – 15%. V prípade dobrej bonity zákazníka môže byť dokonca až nulová.

Operatívny leasing:

Využite výhody operatívneho leasingu.

Operatívny leasing je prenájom stroja na časovo neobmedzenú dobu. Dĺžku prenájmu stanovíme na základe Vašich potrieb a požiadaviek. V tomto prípade nepožadujeme jednorazovú splátku dopredu. Vlastníkom predmetu leasingu je leasingová spoločnosť alebo spoločnosť AGRA, s.r.o.. Po ukončení prenájmu nájomca vráti prenajatý predmet späť do leasingovej spoločnosti alebo do spoločnosti Agra, s.r.o.. Splátky sú fixné po celé zmluvné obdobie.

Je vhodným riešením pre firmu, ktorá:

  • z rôznych dôvodov nechce predmet leasingu vlastniť
  • bude hradiť len pravidelné splátky / neplatí akontáciu
  • chce po vypršaní zmluvy stroj vrátiť alebo si dlhodobo prenajať iný, modernejší stroj

Operatívny leasing je určený predovšetkým pre väčšie firmy, ktoré potrebujú častejšiu obmenu strojného parku.

Poistenie strojov:

Súčasťou leasingovej ponuky je i poistenie strojov, kedy Vám sprostredkujeme výhodné poistenie, ktoré zahŕňa: živelné poistenie, poistenie pre prípad odcudzenia vrátane škôd spôsobených vandalizmom, strojné poistenie a p. Výber konkrétnej poisťovne závisí len na Vašom rozhodnutí.  

Ako uzavriete úverovú / leasingovú zmluvu?

Kontaktujte našich obchodných zástupcov a dohodnite si s nimi stretnutie, na ktorom Vám detailne objasníme podmienky zvoleného druhu financovania. Poskytneme Vám bezplatné poradenstvo pri výbere optimálnej formy a štruktúry financovania.