Furmánsky deň v Novoti

Dňa 22. februára 2020 sme sa zúčastnili FURMÁRSKYCH DNI v hornooravskej obci Novoť v okrese Námestovo. Podujatie vzniklo za spolupráce Obce Novoť, družstva Agrovex Novoť a Lesy SR, š.p. OZ Námestovo.

Počas tejto akcie si mohli návštevníci vyskúšať traktor VALTRA T154A a šmykom riadený nakladač BOBCAT S650.