Prívesy trojstranné sklápacie PS5 a PS11

Traktorový príves je určený pre univerzálne nasadenie v preprave.

Príves je klasická koncepcia poľnohospodárskeho valníka – sklápača, jedná sa o dvojnápravové prevedenie s točnicou.  Je vhodný ako pre obilniny, tak i pre objemovú prepravu, krmivá a iné. Veľkou výhodou je možnosť odstaviť aj s nákladom, napríklad pod pásový dopravník alebo pri prekladaní obilia na poli.

dvojnápravový trojstranne sklápaný valník  

vybavený zadným závesom pre zapojenie do súpravy 

možnosť vybaviť nadstavkami pre väčší objem  

Kategórie: Značka: