Teleskopické nakladače pre Správu ciest ŽSK

Na konci roka 2019 sme odovzdávali pre Správu ciest Žilinského samosprávneho kraja 5 teleskopických nakladačov BOBCAT TL26.60 s lopatami 2 200 mm. Dodávka smerovala pre závod v Liptovskom Mikuláši, Žiline, Dolnom Kubíne a Martine.

Na fotke: p.Ivan Kráľ, Správa ciest ŽSK, závod Liptov