Radličkový kyprič - Finišer F3x

Email
F3a
F3b
Výrobca:SMS CZ Rokycany
Popis

Finišer je moderné náradie k efektívnemu spracovaniu pôdy. Jedinou operáciou docielime dokonalé podrezanie spracovávanej vrstvy ornice, jej premiešanie, urovnanie, rozbitie hrúd a primerané stuženie, pri vysokom plošnom výkone.

Konštrukcia náradia umožňuje vyhovieť individuálnym nárokom používateľa, ako aj podmienkam použitia.

  • Základným pracovným prvkom sú narážajúce šípové radličky, ktorých pracovný uhol je možné plynule meniť podľa potreby
  • Výška stĺpic a ich dostatočné rozstupy zaisťujú vysokú priechodnosť materiálu
  • Kyvadlové zavesenie trojradového zavlažovača umožňuje jeho potrebnú priestupnosť i v najťažších podmienkach. K tomu prispieva aj možnosť voľby naklopenia prútov – pružín
  • Oporný a kropiaci valec je spolu s kopírovacími kolesami umiestnený na prvom nosníku rámu stroja, je tiež regulačným prvkom pracovnej hĺbky stroja. Veľký rozstup týchto regulačných prvkov zaisťuje vysoký vyrovnávací účinok náradia
  • V nepriaznivých podmienkach, kedy hrozí nalepovanie na valec, je ho možné vyradiť a hĺbku regulovať pomocou dorazov na pojazdových kolesách. Radlička za každým pojazdovým kolesom spracováva jeho pojazdovú stopu.
Špecifikácia

Produktový leták