Samonakladací prepravník SP-K31

Email
Sp K31 Resize
Sp K31 26
Sp K31 3
Výrobca:SMS CZ Rokycany
Popis

Technológia spracovania slamy lisovaním veľkých balíkov sa vyznačuje celou radou známych predností. Efektívnosť tohto postupu je však viazaná na zvládnutie manipulácie s balíkmi a ich odpratanie z poľa.

Samonakladací prepravník SP-K31 ponúka najefektívnejšie riešenie nakladania a zvozu lisovanej slamy pokiaľ zhodnotíme výkon súpravy k jej investičným a prevádzkovým nákladom a nárokom na obsluhu.

  • Zber a nakladanie lisovaných balíkov je prevádzané vidlami umiestnenými pod manipulačnou plošinou.
  • Manipulačná plošina pojme 2 alebo 3 balíky, podľa ich šírky (2x120 cm alebo 3x80 cm) a sklopením do zvislej polohy ich uloží na plošinu.
  • Úložná plošina je vybavená posuvným dnom a posuvným zadným čelom, ktoré tvorí súčasne oporu naložených balíkov. Mierny sklon úložnej plošiny zabezpečuje dostatočnú stabilitu nákladu.
  • Vyprázdňovanie sa prevádza sklopením plošiny. K tomu je potrebné voliť rovnú a pevnú plochu. Výška prepravníka so sklopenou plošinou je 3,8 m.
  • Ovládanie všetkých prevádzkových funkcií stroja sa prevádza z kabíny traktora pomocou elektrohydraulického systému.
Špecifikácia

Produktový leták