Cisterny

Pre výmenný systém MEGA  a GRAND SUPER ponúkame cisterny v širokej škále veľkosti od 8 do 22 m3.

Môžu byť koncipované ako prívozové,  tzn. jednoduché s veľkým objemom pre priblíženie hnojovice na pole alebo ako aplikačné, tzn. vybavené aplikátorom, nasávacím ramenom a ďalšou výbavou.  

prvotriedne dielenské spracovanie

súčasť výmenného systému 

mnoho typov aplikátorov 

rôzne veľkosti 

Kategórie: Značka: